4001 ബൈബിൾ ക്വിസ് – ഡോ. സി.വി. വടവന

(1 customer review)

200.00

മലയാള ഭാഷയിലെ ഈടുറ്റതും ആധികാ
രികവുമായ ബൈബിൾ ക്വിസ്. ഒരു ലഘു
ബൈബിൾ വിജ്‍ഞാനകോശം .4000 ല
ധികം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 200 പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ 1000 പേജുകൾ 500 ഗെയിംസ്.
പേജുകൾ 193

Categories: ,

1 review for 4001 ബൈബിൾ ക്വിസ് – ഡോ. സി.വി. വടവന

  1. Varghese Poulose

    Can you give a soft copy

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *