മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം – ഡോ സി വി വടവന

350.00

 

യേശുക്രിസ്‌തുവിൻറെ രാജകീയ ജനനം
മുതൽ അതുല്യമായ പുനരുദ്ധാനം വരെ
പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ യഹൂദ്യസുവിശേഷത്തിനു മലയാളത്തിൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കമന്ററി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം – ഡോ സി വി വടവന”

Your email address will not be published. Required fields are marked *