മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം – ഡോ.സി വി വടവന

250.00

പഴയനിയമ പ്രവചനങ്ങൾ ഉത്‌ഘോഷിക്കുന്ന യഹോവയുടെ ദാസനെ ഹ്രസ്വവും പ്രൗഢഗംഭീരമവുമായി വായനക്കാരുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു . പുതിയനിയമത്തിൽ ആദ്യം രചിക്കപ്പെട്ടതെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഈ സുവിശേഷത്തിൻറെ വിശദമായ കമന്ററി.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം – ഡോ.സി വി വടവന”

Your email address will not be published. Required fields are marked *