വാഗ്‌ദത്ത നാട് – മേരിക്കുട്ടി വടവന

225.00

സഹോ. മേരിക്കുട്ടി വടവനയുടെ യിസ്രായേൽ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഫലമാണീ അമൂല്യഗ്രന്ഥം. സമാധാനത്തിന്റെ നഗരമായ യെരുശലേമിനെകുറിച്ചു വ്യെക്തമായ രൂപം നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥം.യേശുവിന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ സ്ഥലങ്ങൾ, പർവ്വതങ്ങൾ ,യിസ്രായേലിലെ പ്രധാനപെട്ട നദികൾ,സമുദ്രങ്ങൾ,പർവ്വതങ്ങൾ, മരുഭൂമികൾ എന്നിവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം പേജുകൾ 136

Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വാഗ്‌ദത്ത നാട് – മേരിക്കുട്ടി വടവന”

Your email address will not be published. Required fields are marked *